Twórcy projektu

Aplikacja POLCOVID-19 powstała w ramach współpracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i IMAGENE.ME SA

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest jednym z wiodących uniwersytetów medycznych w Polsce. Jest liderem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań genomicznych i analiz danych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji w medycynie m.in. poprzez prace badawcze innowacyjnego Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie, które przeprowadza analizy na unikalnych zbiorach danych (w tym genomicznych) pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi.

IMAGENE.ME

IMAGENE.ME SA jest innowacyjną firmą biotechnologiczną działającą w branży medycyny spersonalizowanej i genomiki wielkoskalowej. W IMAGENE.ME skupiamy ekspertów z dziedziny genetyki i genomiki, medycyny, biotechnologii, analizy danych biomedycznych/AI, programistów, ekspertów UX/UI.

Jako pierwsi na świecie oferujemy unikalne połączenie badania DNA w obrębie wszystkich 22 tysięcy genów człowieka oraz innowacyjnej, spersonalizowanej aplikacji prozdrowotnej. Obecnie pracujemy nad identyfikacją genetycznych predyspozycji do zwiększonego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz ciężkiego przebiegu COVID-19.

Wykorzystujemy potencjał do odkrywania nowej wiedzy wynikający z kompleksowej, wielkoskalowej analizy danych genomicznych, medycznych i behawioralnych.

Tworzymy rozwiązania dla nowoczesnych systemów opieki zdrowotnej, jednak skupiamy się na indywidualnym człowieku i jego potrzebach stosując metody medycyny spersonalizowanej i interwencji behawioralnej.

Rozwijamy i stosujemy zaawansowane metody analityczne oparte o Big Data i mechanizmy sztucznej inteligencji.

Top