nauka

Nadciśnienie tętnicze a choroba COVID-19

Podczas pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 wiele mówi się o wpływie chorób współistniejących na zachorowalność oraz przebieg powodowanej przez niego choroby COVID-19.

Wśród najczęstszych schorzeń wymienia się choroby układu oddechowego, cukrzycę, otyłość, nowotwory oraz choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie tętnicze. Obecność nawet jednego z tych czynników jest obecnie uznawana za niekorzystny czynnik prognostyczny w przebiegu infekcji spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Jak wyglądają dane naukowe na ten temat?

W jednym z największych badań na temat COVID-19, obejmującym 72314 przypadków zachorowań w populacji chińskiej określono wskaźnik śmiertelności wśród osób z nadciśnieniem jako 6%. Chińscy specjaliści wskazują, iż nadciśnienie może być istotnym czynnikiem ryzyka, który wpływa na cięższy przebieg choroby, jednak zaznaczają, iż brak jednoznacznych badań na ten temat.

Wyniki zbiorczej analizy aktualnych danych dotyczących pandemii SARS-CoV-2 przeprowadzonych przez specjalistów z Włoch oraz USA sugerują natomiast, że nadciśnienie może być związane z nawet 2,5-krotnie wyższym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, dotyczy to jednak szczególnie osób starszych. Potwierdzają to badania opublikowane 30 marca br. przez renomowane czasopismo naukowe (The New England Journal of Medicine). Jego autorzy dokonali oceny zależności między ciężkim przebiegiem i zgonem z powodu COVID-19 a schorzeniami układu krążenia. Wnioskują oni jednak, że mimo występujących chorób serca najistotniejszym czynnikiem ryzyka jest wiek pacjenta.

Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań pozwalają stwierdzić związek nadciśnienia z cięższym przebiegiem choroby oraz zwiększoną śmiertelnością tylko u osób powyżej 60 roku życia.

Zalecenia dla osób z nadciśnieniem tętniczym

W oświadczeniu Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) opublikowanym 12 marca b.r., poinformowano, że obecnie nie ma wyraźnych dowodów na to, że samo nadciśnienie tętnicze wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem, wywołującym COVID-19. Warto więc zaznaczyć, że osoby cierpiące na nadciśnienie powinny stosować takie same środki ostrożności, jak zdrowe osoby w tej samej kategorii wiekowej. Jednak ze względu na ryzyko cięższego przebiegu choroby powinny one szczególnie dbać o swoje zdrowie i minimalizować ryzyko zachorowania poprzez przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz stosowanie środków zapobiegawczych (sprawdź nasz artykuł: Profilaktyka – czy możemy zabezpieczyć się przed koronawirusem SARS-CoV-2?).

Leczenie nadciśnienia podczas pandemii SARS-CoV-2 

W mediach pojawiają się informację dotyczące zwiększenia ryzyka zachorowania na chorobę COVID-19 oraz utrudnionego leczenia w przypadku stosowania leków obniżających ciśnienie krwi. Dotyczy to głównie grupy leków ACE – inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz ARB – antagonistów receptora angiotensyny tzw. sartanów.  Obawa wynika z faktu, iż wirus SARS-CoV-2 wiąże się z enzymem zwanym ACE2 w celu zakażenia komórek. Natomiast u osób stosujących wymienione leki, poziomy enzymu ACE2 są zwiększone, a więc teoretycznie zwiększa się możliwość zakażania komórek. Obecnie nie ma jednak dowodów naukowych na poparcie tej hipotezy.

Jak podaje Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) w rekomendacjach z 13 marca 2020 r., nie ma obecnie żadnych dowodów na szkodliwy wpływ stosowania leków z tych dwóch grup w kontekście wybuchu epidemii COVID-19. Leki te są konieczne do zapobiegania powikłaniom wysokiego ciśnienia, takim jak udar mózgu czy zawał serca. Taką samą opinię wydało 16 marca Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ISH). Zaleca się więc kontynuację dotychczasowego leczenia nadciśnienia. Nowo rozpoznane przypadki także powinny być leczone zgodnie ze wskazaniami lekarza (niezależnie od COVID-19).

 

dane aktualne na dzień 21.04.2020

Zespół Polcovid-19

Top