FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania – POLCOVID-19

1. Czym różni się Wasza aplikacja od innych? 

Głównym celem POLCOVID-19 jest pomoc Polakom w lepszej identyfikacji ryzyka  koronawirusa i wsparcie rządzących w działaniach prewencyjnych. POLCOVID-19 ma za zadanie zwiększyć świadomość użytkowników na temat epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i wsparcie działań profilaktycznych w duchu “zostań w domu, by móc wyjść z niego jak najszybciej”.

Internetowe narzędzie pomaga zidentyfikować objawy zakażenia koronawirusem i wskazuje stopień ryzyka zakażenia na podstawie samooceny dokonywanej przez użytkowników. Tym, co wyróżnia nasze narzędzie jest unikalna mapa Polski wskazująca, w których rejonach jest najwięcej osób z objawami zakażenia.

 

2. Dlaczego warto wykorzystać POLCOVID-19?

Dzięki aplikacji będzie można sprawniej organizować swoje codzienne życie i pracę. Właśnie po to stworzyliśmy POLCOVID-19 – by dać Polakom dodatkowe dane i wesprzeć ideę pozostania w domu, zachowania dystansu. To ważne, by mieć świadomość, że w naszym najbliższym otoczeniu mogą być osoby o wysokim prawdopodobieństwie zakażenia wirusem, które nie zostały poddane testowi. Wówczas lepiej rozumiemy potrzebę izolacji lub szczególnej ostrożności. Z drugiej zaś strony – już niedługo część osób wróci do pracy po kwarantannie i zwiększy liczbę kontaktów z innymi. Liczymy na to, że POLCOVID-19 prezentując nie tylko listę zakażonych, u których potwierdzono obecność koronawirusa testem, ale także potencjalną liczbę osób, która nie została poddana testom, ale ma objawy mogące wskazywać na chorobę, pomoże zwiększyć świadomość i dodatkowo zachęci do pozostania w domu. Wszystko po to, byśmy mogli wyjść z niego jak najszybciej i wrócić do normalności. 

 

3. W jakiej formie dostępna jest aplikacja?

Aplikacja POLCOVID-19 dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.app.polcovid.pl. Trwają prace nad wersją mobilną, która niedługo będzie dostępna w sklepach z aplikacjami na systemy z Androidem i iOS.

 

4. Kto jest twórcą aplikacji?

Aplikacja POLCOVID-19 jest efektem współpracy specjalistów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i IMAGENE.ME – genetyków, immunologów, bioinformatyków, biotechnologów i programistów.  

 

5. Skąd pochodzą informacje i zalecenia?

Wszystkie informacje i zalecenia opublikowane w aplikacji, są tworzone na podstawie komunikatów publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia (MZ), Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Światową Organizację Zdrowia (ang. Word Health Organization, WHO). Informacje te są stale weryfikowane i aktualizowane przez zespół naszych ekspertów.

 

6. Jak często mogę korzystać z aplikacji?

Z aplikacji można korzystać, tak często jak się chce, wypełniając ankietę mającą na celu określenia wskaźnika ryzyka zakażenia koronawirusem. Rekomendowane jest powtarzanie ankiety codziennie lub w przypadku pojawienia się niepokojących objawów takich, jak gorączka, kaszel, duszności albo nowych zdarzeń takich, jak np. kontakt z osobą zakażoną.

 

7. Dlaczego muszę się rejestrować? Przecież są inne, podobne rozwiązania, gdzie wystarczy wypełnić odpowiedzi na pytania.

Dzięki temu, że do korzystania z POLCOVID-19 konieczna jest rejestracja, użytkownik ma możliwość, by w każdej chwili wrócić do przygotowanych dla niego wskazówek i zaleceń. Dodatkowo dzięki założeniu konta jest możliwe wprowadzanie zmian (aktualizacji) do ankiety w miarę zmieniających się symptomów (np. obniżenie lub nasilenie temperatury, kaszlu, etc.). Pozwala to na śledzenie wyników dla poszczególnych regionów Polski – w tym najbliższej okolicy użytkownika.  Warto pamiętać, że wszystkie dane ujmowane w zestawieniach są w pełni zanonimizowane. Zebrane dane zostaną wykorzystane do analiz statystycznych i badań naukowych dotyczących oceny predyspozycji do zachorowania na COVID-19 i samego przebiegu choroby w polskim społeczeństwie. Naukowcy mogą z kolei analizować dane dotyczące zmiany nasilenia objawów w danym rejonie.

 

8. Dlaczego prosicie o udostępnienie danych geolokalizacyjnych?

POLCOVID-19 udostępnia użytkownikowi mapę Polski z informacjami o liczbie potencjalnie zakażonych – wykazujących objawy zakażenia oraz mających określony wskaźnik – z podziałem na powiaty / miasta. Wszystkie zebrane informacje są zanonimizowane, tj. nie są pokazywane dane indywidualne, tylko zgrupowane w statystyki. Z anonimowych danych możliwe jest utworzenie wirtualnej mapy dla całej Polski. W ten sposób w aplikacji prezentowane są dane dotyczące liczby osób o najwyższym ryzyku zakażenia w kraju lub w konkretnym regionie. Użytkownik POLCOVID-19 ma szansę zapoznania się z rozkładem objawów chorobowych na wybranym obszarze. 

Uzyskane informacje wraz z oficjalnymi danymi Ministerstwa Zdrowia o potwierdzonych testami przypadkach zakażenia, mają na celu stworzenie najbardziej dopracowanego obrazu stanu zdrowia społeczności na danym terenie. 

 

9. Dlaczego oficjalnie podawane dane i dane z aplikacji mogą się różnić? 

Ministerstwo Zdrowia prezentuje liczbę osób, u których zakażenie zostało potwierdzone testem. Rządzący zwracają jednak uwagę na to, że liczba przebadanych zakażonych nie równa się liczbie osób mogących być nosicielem wirusa. Dlatego rząd wprowadza kolejne restrykcje i zachęca do pozostania w domu, by ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa. Naszym celem jest wsparcie tych działań poprzez zwrócenie uwagi na to, jaki jest potencjał zakażeń w okolicy (mieście, powiecie). Tak jak MZ zachęcamy do samooceny stanu zdrowia, mierzenia temperatury, zachowania szczególnych środków ostrożności i higieny oraz pozostania w domu – świadomość i odpowiedzialne działania mają służyć wszystkim obywatelom. 

 

10. Dlaczego wartości podane w aplikacji „skaczą”, raz są wyższe, raz niższe?

POLCOVID-19 pokazuje potencjał zakażeń na podstawie deklaracji objawów chorobowych użytkowników aplikacji. Musimy jednak pamiętać, że objawy charakterystyczne dla koronawirusa nie muszą go jednoznacznie wskazywać. Zachęcają jednak do zachowania większej ostrożności. Statystyki mogą zmieniać się na podstawie aktualizacji samooceny stanu zdrowia – jeśli objawy mijają, użytkownicy aplikacji wypełniają test ponownie i zmienia się ich status, który globalnie wpływa na liczbę osób będących w poszczególnych grupach ryzyka. Ponadto, ważne jest, aby podawać podczas samooceny realne dane – jeżeli wszyscy będziemy tak postępować, wszyscy też będziemy mieć lepszy, realny wgląd w sytuację w najbliższej okolicy i w całej Polsce.

 

11. Czy moi sąsiedzi mogą dotrzeć do informacji, że mam objawy charakterystyczne dla koronawirusa?

Nie, POLCOVID-19 zbiera i przetwarza dane jednostkowe prezentując je w formie zanonimizowanej i zagregowanej – jako sumę poszczególnych objawów/potencjału zakażenia koronawirusem na danym obszarze. Dlatego też nasza aplikacja pokazuje statystyki na poziomie miasta/ powiatu, a nie np. osiedla czy ulicy. Dzięki temu użytkownik ma świadomość skali zagrożenia w najbliższej okolicy, ale nie ma obaw, że aplikacja wskaże dokładne miejsca, w których znajdują się osoby zakażone.

 

12. Czy uzyskane dane będą dodatkowo wykorzystane?

Zanonimizowane informacje uzyskane od użytkowników pomogą zwiększyć świadomość zagrożenia koronawirusem. Mogą również zostać wykorzystane do analiz statystycznych i badań naukowych dotyczących oceny predyspozycji do zachorowania na COVID-19 i samego przebiegu choroby w polskim społeczeństwie. Końcowym celem jest wnioskowanie co może być przyczyną podatności na zachorowanie i minimalizowanie takiego zagrożenia w przyszłości.

 

13. Kto będzie miał dostęp do moich danych?

Staramy się, aby dostęp do danych osobowych w aplikacji był ograniczony do minimum. Kiedy rejestrujesz się w aplikacji, nie przekazujemy innym podmiotom niczyich danych osobowych. W uzasadnionych przypadkach (np. dochodzenie roszczeń), Twoje dane będą mogły zostać udostępnione kancelariom prawnym, a także innym firmom doradczym.

Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom wyłącznie w przypadku do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych i podejmowanymi działaniami w związku z epidemią. Jednak to są wyłącznie przepisy wynikające z generalnych regulacji prawnych, natomiast my, z pełną stanowczością zapewniamy, że celem stworzenia aplikacji nie jest przekazywanie danych użytkowników jakimkolwiek innym podmiotom.

Gwarantujemy, że przy przekazywaniu Twoich danych osobowych oraz komunikując się z Tobą, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne oraz informatyczne, w tym techniki kryptograficzne, które rozwijamy i testujemy, a także okresowo dokonujemy analizy ryzyka, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny.

Szczegóły: https://polcovid.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

14. Czy po zarejestrowaniu będę otrzymywał na podany adres spam (niechciane wiadomości marketingowe)?

Wiadomości marketingowe otrzymasz tylko jeśli podczas rejestracji wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie. Bez zgody nie dostaniesz żadnego “spamu”.

Udzieloną zgodę możesz w każdym momencie wycofać w Opcjach aplikacji lub pisząc wiadomość na adres [email protected]

 

15. Nie dostałem kodu potwierdzającego i nie mogę aktywować konta.

 

Sprawdź, czy nasza wiadomość nie wylądowała w folderze SPAM lub kosz. W razie potrzeby możesz ponownie wygenerować kod.

Jeśli kod w dalszym ciągu nie dociera – zacznij proces rejestracji jeszcze raz, możliwe, że podałeś niepoprawny adres e-mail.

W razie dalszych problemów prosimy o kontakt na [email protected]

 

16. Po potwierdzeniu konta i pierwszym zalogowaniu zamiast aplikacji wyświetla się ankieta, której nie mogę zamknąć.

Ankieta ta zawiera istotne informacje o użytkowniku niezbędne do wyliczenia ryzyka zakażenia. Jest ona obowiązkowa do korzystania z aplikacji i nie można jej pominąć.

 

17. Jak usunąć konto w aplikacji?

W celu usunięcia konta prosimy o kontakt na adres [email protected]

Top